Dołącz do sieci EI-SPOCO

Kibic
EI-SPOCO
(15zł/rok)
Członek
EI-SPOCO
(45zł/rok)
Właściciel
EI-SPOCO
(135zł/rok)
Warunki dołączenia Kod dostępu możesz uzyskać u Członków, Właścicieli i Partnerów Sieci.  Certyfikowani liderzy zmiany, trenerzy i audytorzy SPOCO®. Rekomendacja dwóch członków lub współwłaścicieli.Certyfikowani liderzy równowagi. Rekomendacja współwłaściciela i brak veta pozostałych.
Współpraca społeczna (udział w projektach realizowanych przez sieć na rzecz pożytku publicznego)TakTakTak
Rabaty na usługi oferowane przez sieć (Kibic do 33%, Członek do 66% od cen rynkowych).TakTakTak
Wiadomości z sieci (Kibic – newsletter trzy razy w roku; Członek i Właściciel – docelowo newsletter co trzy tygodnie; start Lipiec 2020). TakTakTak
Współpraca biznesowa (możliwość współpracy jako rekomendowany dostawca i partner) NieTakTak
Barter biznesowy (w przypadku braku płynności daje możliwość finansowania działalności poprzez kompensatę faktur)NieTakTak
Waluta czasu (możliwość skorzystania z wymiany usług w oparciu o czas pracy i poziom kompetencji w ramach taryfikatora wewnętrznego w sieci)NieTakTak
Gwarancja satysfakcji (możliwość ubiegania się o wystawienie przez sieć gwarancji satysfakcji na świadczone usługi)NieTakTak
Lider zmiany (możliwość współpracy jako lider zmiany w projektach organizowanych przez sieć)NieTakTak
Lider równowagi (możliwość współpracy jako lider równowagi w projektach organizowanych przez sieć)NieNieTak
DołączDołączDołącz