Arkusz dotyczący płynności dla małej firmy

Jak rozgrzewasz się przed wirtualnym spotkaniem biznesowym? Wypracowaliśmy arkusz monitorujący płynność firmy.