Badanie rynku

Poszukujemy 5 właścicieli mikro lub małych firm do badania rynkowego na temat myśli i odczuć związanych z pandemią i zamrożeniem gospodarczym w Polsce.