Podsumowanie projektu Butterfly

Razem znaczymy więcej. W EI-SPOCO Polska to fakt.