SPOCO Expo: Sieć Przedsiębiorczości Coacha

AGM – czyli Annual General Meeting – do tego sprowadzamy dzisiejsze spotkanie zespołu Sieci Przedsiębiorczości Coacha z pasjonatami i profesjonalistami coachingu w Polsce.