Start projektu Butterfly

Uruchomiliśmy dzisiaj projekt „przedsiębiorcza sieć”. Wspólnie z trenerami SPOCO dostarczamy usługę kompleksowego SKANu potencjału praktyki i otoczenia trenera pod kątem przejścia na lub uzupełnienia działalności o obszar pracy wirtualnej.