Kategoria

Data

24 lut 2016

Zaufanie można odzyskać tylko czynami

Zaufanie jest wartością wpływającą znacząco na komunikację. Kiedy zaczęłam pracować dla Entrepreneur Impet pojęłam, że to nie tylko piękne słowa, że to przede wszystkim komfort i wartość pracy oraz społeczna odpowiedzialność ludzi po obu stronach, czyli zarówno tych, którzy zaufaniem obdarzają jak i obdarzonych. Aby komunikacja była zbudowana na solidnych fundamentach i stanowiła o relacjach ustawionych na sukces – warto opierać ją na zaufaniu.

‘Zaufanie’ to słowo, które słyszę w różnych kontekstach każdego dnia, nawet po kilka razy. Jest tak wszechobecne, że zdarza się mi zgubić głębię, jaką w sobie ma. Zaufanie w relacjach działa odciążająco, ukierunkowuje energię, jaką wykorzystalibyśmy na przewidywanie niepowodzeń na skuteczne realizowanie projektu, na którym dana relacja jest skupiona. W EI budujemy sieć zaufanych relacji, komunikację opartą na dotrzymywaniu słowa, na robieniu kroków w kierunku pokazania, że w relacji z drugą osobą, dostawcą, klientem, z każdym – przyjmujemy i uczymy przyjmować postawę pełną empatii, nieoceniania oraz założenia, że każdy ma rację częściowo.

Komunikacja i relacje oparte na zaufaniu są ustawione na sukces. O zaufanie warto dbać, warto je pielęgnować. Ta dbałość jest tak ważna, gdyż raz naruszone zaufanie trudno odbudować. Błądzić jest rzeczą ludzką. Natomiast warto pamiętać o tym, że zaufanie można odbudować tylko czynami. W przypadku gdy jedna strona zawiodła – druga nie jest w stanie zawierzyć deklaracjom ponownie. Pielęgnując zaufanie i dotrzymując słowa stajemy się częścią społeczności, w której budowane na zaufaniu relacje pozwalają na skuteczniejszą realizację celów.

Dzięki swojemu zaangażowaniu w projekty jakimi zajmuje się EI mam szansę uczyć się jak wartościowe jest zaufanie, jak spokojna, komfortowa i przyjemna może być praca kiedy można komuś bezwarunkowo zaufać i jak dobrze czuję się sama – obdarzona zaufaniem przez współpracowników i doceniona.

E.Croit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *