Witamy

Odkrywamy pierwsze karty

zobacz →

Wspieramy ludzi i organizacje w przeprowadzaniu zmian.

Współpracujemy z osobami prowadzącymi własną działalność, liderami i zespołami w średnich i dużych organizacjach jak i dyrektorami zarządzającymi oraz właścicielami firm rodzinnych.

Dla osób i organizacji w kłopotach finansowych oferujemy wsparcie na niekomercyjnych zasadach– wymiana czasu pracy i wspólne działanie na rzecz środowiska w którym żyjemy. 


Misja: Pobudzamy przedsiębiorczość i ustawiamy na sukces.
Wartości: Człowiek – Zaangażowanie – Wolność Wyboru.
Wizja: Współpraca – Zmiana - Wymiana

Success is the outcome of
investing in People, Organization, Community and Offer

Nasze podejście pozwala szybko ocenić poziom zrównoważenia projektu lub organizacji i wychwycić obszary do zmiany.

Wdrożenie podejścia w zespole lub organizacji trwale podnosi komfort, wydajność i skuteczność pracy.

W SPOCO® zintegrowaliśmy dobre praktyki prowadzenia działalności gospodarczej – zrównoważoną kartę wyników, zwinne metody zarządzania projektami i ekonomię behawioralną.

Rozwijamy metodykę w kierunku standardu jak w oparciu o potrzeby człowieka wzmacniać odporność i bezpieczeństwo funkcjonowania organizacji i ekosystemów społeczno-gospodarczych.

Sukces jest efektem
inwestycji w ludzi, organizację, społeczność i ofertę

Referencje