Pilot03: Szkoła życia Lidera – Opiekuna (wymiana doświadczeń) – webinar informacyjny

Zapraszamy liderów, kierowników zespołów i projektów na wirtualne spotkanie (Skype).

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń jak inaczej poradzić sobie w sytuacji z dnia codziennego lidera/kierownika.

Agenda:
• Rundka otwierająca.
• Moje wyzwanie na dziś – uczestnik opowiada o sytuacji, która jest obecnie wyzwaniem.
• Wgląd w doświadczenia innych – każdy z pozostałych uczestników sugeruje dwa rozwiązania.
• Podsumowanie – uczestnik podsumowuje portfolio rozwiązań i dziękuje.
• Rundka zamykająca.

Ograniczenia:
• Liczba miejsc ograniczona do 5, decyduje kolejność zgłoszeń.
• Uczestnicy nie są powiązani relacją zawodową.

Organizatorem wydarzenia jest EI Polska.

Opiekunem i prowadzącym spotkanie jest Tomasz Dzida.

Spotkanie jest projektem pilotażowym „EI Klub”. Planujemy zorganizować trzy takie spotkania i zobaczyć, jaką wartość przyniosą uczestnikom.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenie i potwierdzenie rezerwacji miejsca u Opiekuna.