Po co firmom CSR- czyli społeczna odpowiedzialność biznesu?

Zapraszamy przedsiębiorców, dyrektorów, HR-owców, właścicieli firm, którzy wiedzą, że LUDZIE są największą wartością ich biznesów.