Współwłasność w EI Polska – spotkanie podsumowujące -(skype)

Zapraszam członków organizacji, którzy do 21 listopada 2018 zgłosili chęć przyłączenia się do grona współwłaścicieli EI Polska.

Podsumujemy projekt szkicu współwłasności i podejmiemy decyzję o przekształceniu.

Poniedziałek, 26 listopada 2018 o 20:30 – 21:15 UTC
zgłoszenia – fb