47. Klub Coacha – SPOCO® spotkanie – Częstochowa

CZYM JEST SPOCO®?
• To sposób i zestaw narzędzi zarządzania organizacjami, wpisujący się zarówno w trend makroekonomii resource-based economy (gospodarki opartej o zasoby: systemu, w którym dystrybucja dóbr i usług odbywa się bez użyciu pieniądza), jak i mikroekonomii: nawiązujący do „turkusowych organizacji”, które dzięki swoim nieortodoksyjnym zasadom zarządzania ludźmi i projektami radzą sobie biznesowo znacznie lepiej niż firmy zarządzane tradycyjnie.

• To sposób prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zrównoważony i odpowiedzialny społecznie. Bazuje na dobrych praktykach biznesowych w zarządzaniu strategicznym (Balanced Scorecard), zwinnym prowadzeniu projektów (Agile) i ekonomii behawioralnej.

SKĄD SIĘ WZIĘŁO SPOCO®?
• SPOCO® przygoda rozpoczęła się w 2013 w Wielkiej Brytanii. Właścicielem marki SPOCO® jest firma Vision Seed CCM Ltd. EI Polska sp. z o. o. jest jedyną organizacją w Polsce, która ma prawo korzystać z marki i know-how SPOCO®.

DLA KOGO PRZYGOTOWALIŚMY WARSZTAT?
• Dla właścicieli firm
• Dla przedsiębiorczych osób nastawionych na działanie, niekoniecznie posiadających własną działalność gospodarczą
• Dla liderów i kierowników projektów odpowiedzialnych za pracę zespołową.
• Dla organizacji non-profit: stowarzyszeń i fundacji
• Wszystkich ludzi z otwartymi głowami, którzy chcą działać biznesowo i społecznie w Częstochowie i okolicach.

CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO NA WARSZTACIE?
1. Najpierw zmierzymy Twój SPOCO® Puls: dowiesz się jak szybko ocenić poziom zrównoważenia projektu / organizacji i wychwycisz potencjalne obszary wołające o zmiany.

2. Następnie dzięki SPOCO® Tygodnikowi poznasz narzędzia pomocne w planowaniu pracy własnej i zespołu oraz w budowania odpowiedzialnej kultury pracy

3. Wreszcie jako SPOCO® Lider: przećwiczysz wybrane umiejętności łagodzenia napięć i budowania zaangażowania w zespole.

Przez cały czas trwania warsztatu będziecie pracować na własnych projektach i organizacjach. W ten sposób Wasze obserwacje i wnioski płynące z uczestnictwa w warsztacie będą gotowe do wdrożenia w Waszych projektach już na drugi dzień!

TRENER PROWADZĄCY:
Tomasz Dzida. Pomysłodawca i założyciel EI Polska. Menadżer w międzynarodowych korporacjach z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i zespołami. Praktykujący trener i coach Organization and Relationship System Coaching (ORSC). Skuteczny w przekładaniu wizji na działania taktyczne i operacyjne. Wprawiony w budowaniu zespołów projektowych. Od 2014 roku wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu projektów biznesowych i społecznych. Na co dzień pracuje w Wielkiej Brytanii, zajmuje się kontrolą ryzyka i audytem w sektorze finansowym w jednej z wiodących światowych instytucji finansowych.

CO JESZCZE WAS CZEKA?
• Losowanie nagród sponsorów i partnerów wydarzenia (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)
• Możliwość dołączenia do SPOCO® przygody – udział w warsztacie to pierwszy krok w kierunku członkostwa w tworzącej się społeczności EI Polska.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
• Ilość miejsc ograniczona: 12-20 osób, potwierdzamy rezerwację po dokonaniu wpłaty

Kluby Coacha objęte są patronatem Izba Coachingu

Gdzie: Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 6/16 lok. 32

Kiedy: 19 czerwca 2017, godzina 18.00-10.00

Koszt:  40zł
na konto: 18 1050 1142 1000 0023 0147 0577

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!
liczy się wpłata za zajęcia, nie wystarczy dołączyć do wydarzenia.

BARDZO PROSZĘ O POTWIERDZENIE OBECNOŚCI TELEFONICZNIE LUB MAILE
to bardzo ważne w kontekście przygotowania sali oraz informacja dla Prowadzącego!

DZIĘKUJĘ
Zapisy: Sylwia Dąbrowska
sylwia@emocoach.pl, tel. 696 178 477