Certyfikacja na Trenera Zmiany SPOCO® (webinar informacyjny)

Zapraszamy serdecznie wszystkich trenerów, zainteresowanych tematyką wspierania liderów i przedsiębiorców na webinar, w którym przedstawimy szczegóły współpracy certyfikacji w naszej metodyce SPOCO®        zapisy EVENEA  zapraszamy!

Wspieramy Trenerów Zmiany SPOCO® oferując:

✓ Zdobycie wiedzy, umiejetności i doświadczeń w przeprowadzaniu zmian jako trener, audytor, lider (3 ścieżki współpracy zawodowej).
✓Elastyczną formę kształcenia i współpracy: głównie wirtualnie, dopasowujemy się do pory dnia i dostępności.
✓Wsparcie we wprowadzeniu SPOCO® do Twojej oferty i tworzenie relacji lokalnych (wspólne organizowanie wydarzeń społeczno-biznesowych).
✓Ustawiczne kształcenie: dostęp do bazy wiedzy, webinarów, superwizji grupowej i indywidualnej.
✓Generowanie dla Ciebie zapytań i zleceń od i dla członków naszej społeczności (łączymy interesy, tworzymy zespoły projektowe dla współpracy ze średnimi i dużymi organizacjami).
✓Wsparcie w potrzebie: wspieramy w trudnych sytuacjach życiowych lub zawodowych, zwłaszcza gdy jesteś sam z tym wyzwaniem (np. coaching, doradztwo, pomoc w poprawie płynności finansowej).
O SPOCO®:

Sukces jest efektem inwestycji w ludzi, organizację, społeczność i ofertę (Success is the outcome of investing in People, Organization, Community and Offer).

W SPOCO® zintegrowaliśmy dobre praktyki prowadzenia działalności gospodarczej – zrównoważoną kartę wyników, zwinne metody zarządzania projektami, ekonomię behawioralną, myślenie systemowe i gospodarkę opartą o zasoby. Rozwijamy metodykę w kierunku standardu jak w oparciu o potrzeby człowieka wzmacniać odporność i bezpieczeństwo funkcjonowania organizacji i ekosystemów społeczno-gospodarczych.