Certyfikacja na Trenera Zmiany SPOCO® – webinar informacyjny

Zapraszamy na webinar informacyjny podczas którego opowiemy o programie certyfikacji na Trenera Zmiany SPOCO®.
***
Agenda:
• Otwarcie spotkania.
• EI Polska: misja, wartości i wizja przedsiębiorstwa społecznego.
• SPOCO®: podejście ramowe, przywództwo systemowe i studium przypadku.
• Trener Zmiany SPOCO®:
o Doświadczenia z pierwszych dwóch programów certyfikacji.
o Oferta certyfikacji na lata 2018-2019.
o Pytania i odpowiedzi.
• Podsumowanie.