Spotkanie otwierające grupy roboczej dla koalicji trenerów (PL) – webinar informacyjny

Spotkanie otwierające grupy roboczej dla koalicji trenerów w Polsce.